Welkom bij Giftactie

Deze voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de Giftactie’s Website.

Giftactie is gevestigd op:

STREAT ADRES CITYNAME
999999 – STATENAME, Nederland

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van Giftactie niet gebruiken
als u niet alle voorwaarden op deze pagina accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer
en alle of alle overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt
en het accepteren van de algemene voorwaarden van het bedrijf. “Het bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Ons” en “Ons” verwijst naar
aan ons bedrijf. ‘Partij’, ‘Partijen’ of ‘Ons’ verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of de Klant
of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van betaling die nodig is om te ondernemen
het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier, hetzij door formele vergaderingen
met een vaste duur, of op een andere manier, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot
van levering van de vermelde diensten / producten van het Bedrijf, in overeenstemming met en onderhevig aan de geldende wetgeving
van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud,
hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij worden beschouwd als onderling uitwisselbaar en daarom als verwijzend naar hetzelfde.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door de website van Giftactie te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies
in overeenstemming met het privacybeleid van Giftactie.

De meeste moderne interactieve websites
gebruik cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt
om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Enkele van onze
aangesloten / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn Giftactie en / of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten
al het materiaal op Giftactie. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag bekijken en / of printen
pagina’s van https://www.giftactie.nl voor uw eigen persoonlijk gebruik onder voorbehoud van beperkingen zoals vastgelegd in deze algemene voorwaarden.

Je moet niet:

Publiceer materiaal van https://www.giftactie.nl opnieuw
Verkoop, verhuur of sub-licentie materiaal van https://www.giftactie.nl
Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van https://www.giftactie.nl

Verspreid content van Giftactie (tenzij content specifiek is gemaakt voor herverdeling).

Gebruikerscommentaar

Deze overeenkomst begint op de datum hiervan.
Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie,
materiaal en gegevens (‘opmerkingen’) in delen van de website. Giftactie screent, bewerkt en publiceert niet
of bekijk opmerkingen voorafgaand aan hun verschijning op de website en opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten of
meningen van Giftactie, haar agenten of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de mening en mening van de
persoon die een dergelijke mening of mening plaatst. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetten, Giftactieshall
niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de opmerkingen of voor verlieskosten, aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt
en of geleden als gevolg van enig gebruik van en / of het plaatsen en / of verschijnen van de opmerkingen hierover
website.
Giftactiereserves behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen die zij beschouwt te verwijderen
naar eigen goeddunken ongepast, aanstootgevend of anderszins in strijd met deze voorwaarden te zijn.
U garandeert en verklaart dat:
U heeft het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen
doen;
De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot copyright,
patent of handelsmerk, of ander eigendomsrecht van een derde partij;
De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal
of materiaal dat een inbreuk op de privacy
De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke activiteiten aan te trekken of te promoten of om commerciële activiteiten op maat te presenteren
of onwettige activiteit.
U verleent hierbij aan Giftactie een niet-exclusieve royaltyvrije licentie voor gebruik, reproductie,
bewerk en machtig anderen om uw opmerkingen in alle vormen en formaten te gebruiken, te reproduceren en te bewerken
of media.
Hyperlinks naar onze inhoud
De volgende organisaties kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:
Overheidsinstellingen;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Online directory-distributeurs die ons in de directory vermelden, kunnen op dezelfde manier naar onze website linken
de manier waarop ze hyperlinken naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
Door het hele systeem geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen,
en liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen maken.
Deze organisaties kunnen zo lang linken naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie
als de link: (a) is op geen enkele manier misleidend; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of
goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de koppeling
partij’s site.
We kunnen naar eigen goeddunken andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:
algemeen bekende consumenten- en / of bedrijfsinformatiebronnen zoals Kamers van Koophandel, Amerikaans
Automobile Association, AARP en Consumentenbond;
dot.com community-sites;
verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, waaronder liefdadigheidsinstellingen,
distributeurs van online-telefoonboeken;
internetportalen;
accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de belangrijkste klanten bedrijven zijn; en
onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen koppelingsverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de link niet weerspiegelt
ongunstig voor ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld brancheorganisaties of andere organisaties
het vertegenwoordigen van inherent verdachte bedrijfstypes, zoals kansen om thuis te werken, is niet toegestaan
koppelen); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van
de zichtbaarheid van de hyperlink weegt zwaarder dan de afwezigheid van Giftactie; en (d) waar de
link is in de context van algemene informatie over bronnen of is anderszins consistent met redactionele inhoud
in een nieuwsbrief of vergelijkbaar product dat de missie van de organisatie bevordert.

Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie zo lang als
de link: (a) is op geen enkele manier misleidend; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring
van de koppelende partij en IT-producten of -diensten; en (c) past binnen de context van die van de verbindende partij
site.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven zijn vermeld en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken,
u dient ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar contact@giftactie.nl.
Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en / of e-mail
adres) evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken,
en een lijst met de URL (‘s) op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt hyperlinken naar onze website:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
Door gebruik te maken van de uniforme resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
Door een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt te gebruiken, is dat logisch binnen de website
context en formaat van inhoud op

Iframes

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rond onze webpagina’s of
andere technieken gebruiken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze veranderen.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaald onderdeel verwijdert
link naar onze website. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. Wij ook
behouden zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door verder te gaan
om naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook verwerpelijk vindt, kunt u contact opnemen
ons hierover. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht dit te doen of te reageren
rechtstreeks naar jou.

Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid ervan niet garanderen
of nauwkeurigheid; noch verbinden we ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website
website wordt up-to-date gehouden.

Aansprakelijkheid voor inhoud

We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in om te vrijwaren
en ons te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of zijn gebaseerd op uw website. Er mogen op geen enkele link (s) worden weergegeven
pagina op uw website of in een context met inhoud of materialen die kunnen worden geïnterpreteerd als
lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt, anderszins schendt of de inbreuk voorstaat of
andere schending van rechten van derden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, maar niet beperkt tot, alle garanties die wettelijk zijn geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;
onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
sluit onze of uw verplichtingen uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer:
zijn onderworpen aan de voorgaande alinea; en (b) alle verplichtingen regelen die voortvloeien uit de disclaimer of
met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, met inbegrip van contractuele verplichtingen, onrechtmatige daad
(inclusief nalatigheid) en voor schending van de wettelijke plicht.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden,
wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.